Idea Dolnośląskiego Forum Gospodarczego

Dolnośląskie Forum Gospodarcze ma na celu wymianę doświadczeń ekspertów i przedsiębiorców, ale też omówienie wyzwań działalności w regionie.

Poruszone zostaną tematy w pięciu kategoriach – gospodarka przyszłości, nowatorski samorząd, społeczna odpowiedzialność biznesu, współpraca transgraniczna, rozwój i innowacje w biznesie. W każdej z nich zaproszeni goście wypowiedzą się w najistotniejszych aktualnie tematach, które są istotą rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska. Zielona transformacja i nowoczesne technologie, zmierzenie się z trudną historią górniczą regionu i konsekwencjami, ale też rozwój turystyki czy promocja Dolnego Śląska w sąsiednich krajach – spektrum poruszanych spraw jest szerokie, lecz ważne dla całego regionu.

Celem strategicznym Forum jest również edukacja poprzez realizację zasady równego dostępu do ulg, udogodnień i rozwiązań dla przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów planujących ulokować swój kapitał na terenie Dolnego Śląska oraz dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Region ten, ze ścisłym uwzględnieniem subregionu wałbrzyskiego, jest bowiem strefą przyjazną przedsiębiorcom oraz inwestorom polskim i zagranicznym, w szczególności małym i średnim a także startupom, jednak brakuje wydarzeń, które upowszechniałyby wiedzę o tym. Forum będzie zatem przestrzenią do zrównania szans w zakresie dostępności do udogodnień, ulg i rozwiązań proponowanych przedsiębiorcom poprzez ich edukację w tym zakresie.

Jednocześnie Forum umożliwi promocję Dolnego Śląska jako obszaru obficie korzystającego z rozwiązań opartych o nowe technologie i będzie płaszczyzną do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Przedsiębiorcy i potencjalni inwestorzy będą mogli zapoznać się z udogodnieniami dolnośląskich specjalnych stref ekonomicznych (wałbrzyską, kamiennogórską i legnicką) skierowaną do w/w podmiotów oraz zaprezentować wdrażane w swoich przedsiębiorstwach innowacyjne rozwiązania – podatkowe, pracownicze oraz z sektora nowych technologii. W oparciu o wypływające podczas Forum wnioski przygotowana zostanie gotowa, nasycona praktycznymi wskazówkami informacja dla przedsiębiorcy.

321959247_5643145619132760_7179500660716723147_n (1)-min
demo-attachment-87-Ellipse-108
demo-attachment-826-Ellipse-130

Start DFOG

0Dni
:
0Godzin
:
0Minuty
:
0Sekundy
demo-attachment-88-Ellipse-109

Udział w forum jest bezpłatny.
Ilość miejsc jest ograniczona.

Patroni DFOG

Partnerzy DFOG