Organizatorzy Dolnośląskiego Forum Gospodarczego

Forum realizowane będzie przez Instytut Piastów Śląskich wspólnie z Fundacją Wspólnota Pokoleń oraz w partnerstwie z sektorem publicznym i prywatnym. Połączenie doświadczeń i perspektyw organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, samorządowców, polityków i urzędników pozwoli wypracować założenia, które w sposób wyczerpujący i przede wszystkim praktyczny, odpowiadać będą na potrzeby odbiorców projektu.

Instytut Piastów Śląskich został założony w 2020 roku we Wrocławiu. Misją Instytutu jest inicjowanie i wspieranie rozwiązań służących rozwojowi polskiej kultury, nauki i gospodarki.

Działania Instytutu charakteryzują się bardzo dobrze zorganizowanymi akcjami promocyjnymi dzięki ,którym każda inicjatywa trafia do swojej grupy odbiorców. Realizacja na takim poziomie jest możliwa dzięki grupie wolontariuszy z odpowiednim doświadczeniem zawodowym zaangażowanych w działalność Instytutu.

Fundacja od początku swojej działalności współpracuje z innymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, w dziedzinie analityczno-eksperckiej. Instytut współpracował przy opracowaniu raportów, m.in.:

  • - Raport dotyczący wykluczenia cyfrowego i kompetencyjnego
  • - Raport dotyczący wykluczenia transportowego na terenie wybranych miejscowości regionu wałbrzyskiego

Fundacja Wspólnota Pokoleń powstała 9.02.2011 roku. Do głównych obszarów działania Fundacji należy m.in. umacnianie postaw obywatelskich i edukacja młodzieży, integracja społeczna, w tym  upowszechnianie aktywności na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wsparcie dla osób wykluczonych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Na przestrzeni lat fundacja zrealizowała kilkadziesiąt projektów obejmując możliwie jak najszersze spektrum osób potrzebujących oraz zaangażować młodzież we współpracę i dialog na rzecz integracji społecznej i rozwoju obywatelskiego.

demo-attachment-87-Ellipse-108
demo-attachment-826-Ellipse-130

Start DFOG

0Dni
:
0Godzin
:
0Minuty
:
0Sekundy
demo-attachment-88-Ellipse-109

Udział w forum jest bezpłatny.
Ilość miejsc jest ograniczona.

Patroni DFOG

Partnerzy DFOG